faq logistyka magazynowa

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

 

  1. Jaki jest cennik usług magazynowo logistycznych?

Nie posiadamy ogólnego cennika. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, ponieważ wiele czynników składa się na zaproponowaną stawkę, np. ilość składowanych palet, rodzaj towaru, jego pakowanie, szczególne warunki składowania, itp.

 

  1. Jaki jest koszt za magazynowanie jednej palety?

Uzależnione jest to od rodzaju towaru, ilości zapasu magazynowego, specyfiki danego asortymentu, i wielu innych.

 

  1. Czy jest możliwość integracji systemowej?

Tak, istnieje taka możliwość, w zależności z jakiego systemu się korzysta, ale w większości przypadków można zintegrować systemy. Najpopularniejsze to: COMARCH/OPTIMA, SYRIUSZ/HERMES, SAP. Jeżeli chodzi o integrację z platformami sprzedaży e-commerce, to najczęściej spotykane to: PrestaShop, Magento, WooCommerce.

 

  1. Kto ponosi koszty integracji?

Koszt integracji w standardowych przypadkach leży po naszej stronie. Zdarzają się jednak wyjątki, i w takich przypadkach koszty integracji dzielimy po połowie.

 

  1. Czy umowa na usługi magazynowe/ e-commerce jest na czas określony?

Nie, umowa jest na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej.

 

  1. Jak wygląda rozliczenie za usługi magazynowe?

Początkiem każdego miesiąca wystawiamy FV za cały ubiegły miesiąc razem z specyfikacją, która pokazuje każdy ruch Państwa towaru jaki odbył się na magazynie w tym okresie.

 

  1. Obsługa zwrotów towaru.

Świadczymy kompleksową usługę od przyjęcia po składowanie i wydanie towaru, a także zajmujemy się obsługą zwrotów towarów – weryfikujemy zwracany towar pod względem jakościowym oraz ilościowym. Po takiej weryfikacji decydujemy czy dopuszczamy go do ponownej dalszej odsprzedaży.

 

  1. Jak często jest przeprowadzana inwentaryzacja?

Inwentaryzacja roczna jest w cenie naszych usług magazynowych. Jeżeli klient chciałby przeprowadzić więcej niż jedną inwentaryzację w roku, każda kolejna jest dodatkowo płatna.

 

  1. Na czyjej umowie kurierskiej są wysyłane paczki?

Kwestia do uzgodnienia, paczki mogą być wysyłane zarówno na naszej jak i na klienta umowie kurierskiej, w zależności od preferencji.

 

  1. Jak wygląda kwestia ubezpieczenia towaru w magazynie zewnętrznym?

Klient we własnym zakresie ubezpiecza towar od ryzyka szkody na skutek zdarzeń losowych, w szczególności pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, zalania, powodzi, upadku statku powietrznego itp. Nasza firma oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Suma gwarancyjna przewidziana na zdarzenie będzie nie niższa niż 15.000.000 PLN.