W dynamicznie zmieniającej się dobie Internetu, zwłaszcza podczas pandemii, obserwujemy ogromny rozwój branży e-commerce. Cały obszar handlu internetowego gwałtownie rośnie.

W związku ze zwiększającą się liczbą zamówień, przedsiębiorcy, aby nadążyć z realizacją wysyłek, zlecają część związanych z tym obowiązków firmom zewnętrznym. Outsourcing logistyczny to właśnie realizacja powierzonych obowiązków w zakresie obsługi magazynowania, realizacji zamówień, dystrybucji i transportu przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Jeszcze kilka lat temu outsourcing logistyczny w Polsce nie był zbyt popularny, ale sytuacja szybko się zmieniła. W miarę jak coraz więcej przedsiębiorców dąży do poprawy jakości usług i zaspokajania rosnącego popytu, są oni coraz bardziej zdeterminowani do wdrożenia tego modelu logistycznego.

Outsourcing logistyczny – korzyści

Aktualnie coraz mniej przedsiębiorców zatrudnia pracowników sprzątających, ochroniarzy i księgowych. Preferują oni bardziej współpracę z firmami sprzątającymi, agencjami ochrony czy biurami rachunkowymi. To kwestia tylko znalezienia odpowiedniego wykonawcy danej usługi i podpisania umowy. W przypadku, gdy przedsiębiorca potrzebuje zwiększyć personel firmy, udaje się do agencji zatrudnienia. Obecnie właściciele firm rzadko rekrutują samodzielnie pracowników, bo jest to mniej opłacalne. Podobnie jest z logistyką. Wdrażając outsourcing logistyczny, przedsiębiorstwo zyskuje:

  1. optymalizację wydatków i zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. Opłata tylko za wykorzystaną powierzchnię, oszczędza na wynagrodzeniach dla pracowników i wynajmowaniu sprzętu magazynowego;

  2. możliwości skupienia się na strategii marketingowej, jakości, wydajności oraz wprowadzenia innowacji;

  3. polepszenie płynności wszystkich procesów logistycznych i podział odpowiedzialności, bo wykonawca zadań jest wykwalifikowanym w tej branży podmiotem, który ma najlepsze rozwiązania technologiczne na rynku oraz nowoczesne integracyjne oprogramowanie;

  4. poprawę jakości obsługi konsumenta wskutek przyspieszenia ruchu towaru. Skraca się termin dostawy, a rośnie poziom zadowolenia klienta oraz liczba zamówień;

  5. większą konkurencyjność.

Wyżej wymienione działania z pewnością doprowadzą do polepszenia jakości usług na rynku.

Outsourcing logistyczny dla e-commerce

Ze względu na duże nakłady inwestycyjne w e-commerce, logistyka nowoczesnych przedsiębiorstw jest rzeczywiście sporym wyzwaniem. Konkurencja wymaga zwiększenia wydajności, poprawy jakości i obniżenia kosztów obsługi klienta. Można to osiągnąć zwracając szczególną uwagę na odpowiednie działania przedsiębiorstwa. Pozostałe zadania należy powierzyć zewnętrznym operatorom logistycznym. Aby maksymalnie zwiększyć korzyści płynące ze współpracy z partnerami, niezwykle istotnym działaniem jest przede wszystkim wybór doświadczonego, sprawdzonego i godnego zaufania operatora oraz na początkowym etapie kooperacji szczegółowe omówienie warunków współpracy.

Outsourcing logistyczny z firmą Reslogistic, to szeroki wachlarz usług logistycznych i magazynowych, które realizujemy według najwyższych standardów jakości dla firm, osób prywatnych i właścicieli sklepów internetowych. Zastanawiasz się jaki outsourcing logistyczny wybrać dla swojego sklepu i firmy.