Większość małych oraz średnich e-sklepów nie posiada zintegrowanego systemu sklepu z systemem magazynowym. W większości przypadków praca odbywa się w sposób ręczny, lub kompletacja zamówień w magazynie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale jedynie w podstawowym stopniu.

Z dnia na dzień można się przekonać, że taki sposób pracy nie jest dogodnym rozwiązaniem, czuwanie nad przepływem towarów staje się skomplikowane oraz może coraz częściej doprowadzić do pomyłek. Błędna kompletacja towarów to nie tylko strata czasu i pieniędzy, ale również negatywne wrażenia dla klientów.

Kompletacja zamówień za pomocą skanera

Każdy towar na magazynie powinien posiadać kod, z reguły jest to kod EAN. Dzięki takiemu oznaczeniu towarów kompletacja zamówień za pomocą skanera jest o wiele prostsza i eliminuje prawdopodobieństwo pomyłki. Tak oznakowany towar powinien znajdować się w odpowiedniej lokalizacji, która jest oznaczona konkretną numeracją. Dzięki takiemu rozmieszczeniu kompletowanie zamówień w magazynie może odbywać się w sposób szybki oraz dokładny.

Kompletacja towaru- metody

Jedną z efektywniejszej metody kompletacji paczek jest metoda pickingu. W momencie, gdy do systemu zaimportuje się duża liczba zamówień na ten sam asortyment, ale np. w różnych wariantach tj. kolor czy rozmiar, to dzięki temu rozwiązaniu możemy znacznie przyśpieszyć proces kompletowania zamówień. Picking realizuje się w rundach, i w każdej z nich można zebrać nawet kilkadziesiąt sztuk sprzedażowych produktów realizując to przez jednego pracownika.

Kompletacja zamówień w magazynie jest związana z samym rozmieszczeniem towaru – jego składowaniem.

Kompletowanie zamówień w magazynie należy uzależnić od kilku czynników:

  1. Częstotliwość zamawiania danych towarów oraz lokalizacja asortymentów. W przypadku, gdy wysyłane są towary, które posiadają datę przydatności, to w takiej sytuacji należy stosować metodę FIFO- First In, First Out (pierwsze weszło, pierwsze wyszło);

  2. Wagi produktów. Kompletacja towarów cięższych, często wykonywana przez osoby dedykowane do kompletacji zamówień za pomocą skanera powinny znajdować się na niższych lokalizacjach (miejscach paletowych), zaś te lżejsze powinny znajdować się na wyższym poziomie.

 

Dobrze dostosowana i zoptymalizowana kompletacja towaru ma duży wpływ na sprawne funkcjonowanie prac magazynowych, co pozwala na obsługę większej ilości projektów logistycznych. Efektywna kompletacja zamówień internetowych pozwala na szybszą pracę, a co za tym idzie zwiększenie zysków.