Chociaż powoli się to normuje, nie istnieje jeszcze przejrzysta, zunifikowana i ogólnie przyjęta standaryzacja magazynów. Przede wszystkim brak jest organizacji, która rzetelnie zajęłaby się tym zagadnieniem, przyznając stosowne certyfikaty i klasy obiektom magazynowych.

Jest to o tyle istotne, że docelowo pozwala na rozeznanie potencjalnych najemców i dopasowanie obiektu do ich potrzeb. I choć magazyny podlegają klasyfikacji, to w wielu przypadkach – nawet w tej samej kategorii – potrafią się różnić od siebie: parametrami, wyposażeniem, dostosowaniem pod względem indywidualnych potrzeb logistycznych czy lokalizacją. Wiele z wymagań jest względnych i nie zawsze precyzyjnie określonych. Dlatego granica między tymi wyróżnikami jest płynna powodując czasem niezrozumienie dlaczego podobne magazyny mogą się znaleźć w dwóch różnych kategoriach. Trudności interpretacyjnych może dostarczyć choćby parametr odległości od szlaku komunikacyjnego. Stąd określenie – niedaleko – niejednokrotnie wprowadzało w tej kwestii niejasności.

Rzetelna, przejrzysta i czytelna klasyfikacja wymaga jednego odnośnika – klarownej i przekonującej skali klasyfikacji. A tych, w zależności od poszczególnych krajów, może być kilka. Ale nawet opierając się na różnorodnych kategoryzacjach (choć przyznać trzeba, że nie odbiegają one od siebie aż tak zasadniczo) można pokusić się o uśrednienie cech wspólnych klas magazynowych i na tej podstawie pogrupować wyróżniki magazynowego rankingu. W Polsce najwięcej jest powierzchni magazynowych klas niższych. Ale w ostatnich latach daje się zauważyć wyraźny wzrost liczby obiektów klas najwyższych: A i B. Warto wiedzieć, że coraz częściej, nowe obiekty magazynowe wymykają się klasyfikacji przewyższając dotychczasowe, określone wymogi. W takich przypadkach można już mówić o obiektach typu A + lub nawet A + +.

Od czego zależą klasy magazynów?

Przed podjęciem decyzji o wynajęciu magazynu pożądanym byłoby nie kierowanie się najwyższą jego kategorią. Najpierw należałoby dokonać analizy czy wszystkie z parametrów są niezbędne do profilu prowadzonego biznesu. Czasem wystarczy magazyn klasy odrobinę niższej – bez specjalnych warunków – a pozwoli to w sposób znaczny zminimalizować koszty.

Przyjrzyjmy się zatem magazynom i standardom, według których zostały usystematyzowane, zaczynając od kategorii najniższej.

Magazyn klasy A +

Magazyny klasy A+ to obiekty najwyższych standardów dostosowane do przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów w sposób bezpieczny i uporządkowany. Klasa A+ magazynu oznacza, że obiekt ten wyposażony jest w nowoczesne systemy zabezpieczeń, takie jak: nadzór kamer wideo, systemy alarmowe przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe (z automatycznym systemem gaśniczym). Ponadto magazyny tej klasy muszą posiadać wentylację, system regulowania temperatury na całej powierzchni i zabezpieczenie elektryczne w postaci zasilania awaryjnego.

Każdy profesjonalny magazyn klasy A musi oferować odpowiedni plac manewrowy dla ciężarówek, parking dla samochodów osobowych, pomieszczenia biurowe oraz łączność światłowodową.

Różnica między klasą A, a A+ i wyżej polega przede wszystkim na wieku hal i lokalizacji. Klasa A może znajdować się nie tylko poza miastem ale i w jego obrębie – głównie w strefach przemysłowych. Z kolei magazyny klasy A+ to obiekty zlokalizowane obok linii kolejowej i w bliskiej odległości od autostrad (z bezpośrednim dojazdem na teren magazynu z autostrady lub drogi ekspresowej).

Ponadto magazyn klasy A+ charakteryzuje się wysokością hali do sufitu 13 metrów, automatycznymi bramami przemysłowymi w liczbie minimum 1 na każde 500 m. kwadratowych powierzchni

Magazyn klasy A

Magazyny klasy A to nowoczesne obiekty jednopiętrowe – rzadziej dwukondygnacyjne o konstrukcji żelbetowej lub metalowej, nie starsze niż 20-30 lat. Powierzchnia magazynowa znajduje się 1,2 m nad ziemią i posiada posadzkę przeciwpyłową o nośności 5 ton/m kwadratowy. Wysokość hali do sufitów w magazynach klasy A wynosi 10 metrów.

Tego rodzaju obiekty magazynowe muszą posiadać nadzór wideo i systemy alarmowe (w tym przeciwpożarowy z automatycznym systemem gaśniczym), wentylację i regulowaną temperaturę na całej powierzchni, niezależną podstację elektryczną niezbędną do zasilania awaryjnego oraz bramy przemysłowe automatyczne w liczbie min. 1 na 700 m. kwadratowych powierzchni.

Ponadto magazyn klasy A powinien posiadać również: plac manewrowy dla ciężarówek, parking do użytku pracowników, pomieszczenia biurowe i internetową łączność światłowodową.

Obsługę magazynów klasy A musi charakteryzować: elastyczność dostosowania do przyjmowanych towarów, płynność i szybkość obrotu, gwarancja bezpieczeństwa powierzanego ładunku, infrastruktura z systemem WMS (Warehouse Management System) – oprogramowaniem informatycznym zarządzającym przepływem towarów w magazynie w sposób zautomatyzowany. Systemy WMS koordynują prace magazynowe i usprawniają wszystkie procesy, zachodzące w nowoczesnych magazynach.

Magazyn klasy B+

Obiekt nie starszy niż z początku lat 90-tych XX w. Powierzchnia magazynowa 1,2 m nad ziemią, z posadzką przeciwpyłową o nośności 5 ton/m kwadratowy. Wysokość hali do sufitu — 8 metrów. Magazyn wyposażony w nadzór wideo i systemy alarmowe, alarm przeciwpożarowy z automatycznym systemem gaśniczym, wentylację i regulowaną temperaturę na całej powierzchni.

Ponadto magazyn klasy B+ powinien posiadać niezależną, niezbędną do zasilania awaryjnego, podstację elektryczną; automatyczne bramy przemysłowe w liczbie minimum 1 na 1000 m. kwadratowych powierzchni; plac manewrowy dla ciężarówek transportowych, parking dla samochodów osobowych; zaplecze biurowe z dodatkowymi pomieszczeniami; łączność światłowodowa; lokalizacja w miarę blisko autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Magazyn klasy B+ w kilku punktach nie spełnia znamion wymaganych do klasyfikacji A. Są to przede wszystkim: większa odległość od autostrady czy niedostateczna wg wymogów liczba bram i ramp wyładunkowych.

Magazyn klasy B

Pomieszczenia niespełniające wszystkich standardów nowoczesności. Należą do nich obiekty starsze, wybudowane w latach 70 i 80-tych XX w. Niejednokrotnie wymagają niewielkich zmian adaptacyjnych, usprawniających działalność magazynu. Do potrzeb modyfikacyjnych należy zaliczyć niewątpliwie posadzki bez powłoki przeciwpyłowej czy brak nowoczesnych systemów zabezpieczających (przeciwpożarowych i monitorujących).

W dalszej charakterystyce obiekty typu B klasyfikują: Wysokość hali do sufitu — 6 metrów, plac manewrowy dla ciężarówek, parking dla samochodów osobowych pracowników, zaplecze biurowe z dodatkowymi pomieszczeniami, wentylacja i regulowana temperatura na całej powierzchni.

Lokalizacja opcjonalna – w obrębie miasta, na terenie osiedli mieszkaniowych, co w przypadku branży kurierskiej dla takiego magazynu jest tylko korzystne.

Magazyn klasy C

Są to pomieszczenia dawnych obiektów przemysłowych (zajezdnie, bazy transportowe), posiadające:

Posadzki asfaltowe lub betonowe bez powłok przeciwpyłowych, wysokość hali do sufitu — 4 metry, system grzewczy, system przeciwpożarowy, plac manewrowy, sprawną wentylację.

Obiekty te wymagają adaptacji do obsługi i działalności magazynowej w obszar, której wchodzą: montaż dodatkowych bram, podjazdów i ramp, doświetlenia hal, wymiana posadzki.

Magazyn Klasy D

Do tej kategorii zaliczają się budynki najniższej klasy, nieprzystosowane do potrzeb magazynowych, typu: piwnice, garaże, budynki rolnicze, nieogrzewane hale i hangary. Rzadko spotykane, ale ze względu na stan obiektu nadające się do składowania: surowców przemysłowych, metali, gumy, tworzyw sztucznych, paliw czy smarów. Modernizacja tego typu obiektów w celu zmiany klasy jest nieopłacalna.